przyłącz się

Regulamin członkowski

Członek klubu

Osoba, która podpisała umowę z Fundacją. W pełni korzysta z oferty sprzętowej i programowej klubu. Bezpłatnie korzysta z warsztatów tematycznych organizowanych przez Klub Format. Opłaca składkę miesięczną według ustalonego cennika 20 zł. lub 30 zł. w roku szkolnym 2014- 2015r.

 Członek – sympatyk

Osoba, która w poprzednich latach była członkiem klubu Format, deklaruje brać czynny udział  w ważnych wydarzeniach. Będzie  informowana drogą elektroniczną o bieżących działaniach klubu. W miarę możliwości i zainteresowania uczestniczy w wybranych przez siebie wydarzeniach klubu. Na internetowej stronie Klubu będzie wpisana na listę członkowską z linkiem do własnej strony fotograficznej. Członek – sympatyk zobowiązuje się opłacać składkę roczną według ustalonego cennika ( 30 zł. 2014- 2015r ). Aby sympatyk mógł korzystać z pełnej oferty programowej klubu, jak warsztaty, plenery, wystawy, wyjazdy integracyjne, studio, itp., musi spełnić warunki członka klubu.

Członek honorowy

Jest to osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów klubu. W pełni korzysta z oferty programowej klubu. Członek honorowy jest zwolniony z opłacenia składek członkowskich. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie wniosku złożonego i podpisanego przez co najmniej 5 członków klubu i zatwierdzone przez Prezesa Fundacji. Prezes Fundacji może wykreślić osobę zasłużoną z listy bez podania przyczyny.

Rybnik 15.08.2014r.